Bileam taki: Awinsi Balak gi mi en heri oso nanga solfru nanga gowtu, mi no man du not’ noti san MASRA, mi Gado, no taigi mi fu du.

Nomru 22:18

Wi no de leki someni tra sma di e meki moni nanga a wortu fu Gado. Ma fu di Gado seni wi, meki wi e taki nanga wan krin konsensi ini a nen fu Kristus na Gado.

2 Korinte 2:17