A sma di kisi pardon fu den fowtu di a meki, a sma di sondu no de fu si moro, na wan bl├Ęsi sma.

Ps.32:1

Yesus taki:A furu lobi di a uma sori, e sori taki a kisi pardon fu en sondu, awinsi den ben furu. Ma wan sma di kisi pardon fu pikinso sondu, e sori pikinso lobi.

Luk. 7:47