A tyari ferlusu gi a pipel fu En, a ferbontu di A meki na fu têgo.

Psalm 111:9

Na fu di Yesus Kristus dede meki Gado gi wi pardon fu wi sondu. Ma a no di fu wi wawan, ma di fu heri grontapu tu.

1 Yohanes 2:2