Yu meki mi psa furu benawtu, furu ogri miti mi, ma Yu o meki mi libi baka.

Psalm 71:20

Freide Mi e libi gi unu. A freide fu Mi, Mi e gi unu. A no a freide di grontapu e gi. Dati meki un no mus sari èn un no mus frede.

Yohanes 14:27