MASRA fu ala sani de nanga wi, a Gado fu Yakob na wi tranga kibripresi.

Psalm 46:8

Masra de fu fertrow. A sa gi un krakti èn A sa kibri un fu didibri.

2 Tesalonika 3:3