Yu e tiri den se te den e rigeri, nanga a opruru fu den folku.

Ps. 65:8

Gado sa gi unu En freide di bigi moro leki san wan libisma kan prakseri. A freide disi sa kibri un ati nanga ala un prakseri, fu di un de wan nanga Kristus Yesus.

Filipi 4:7