So mi sa gi Yu tangi mi heri libi langa, opo den anu fu mi te mi e kari Yu nen.

Psalm 63:5

Nanga prisiri un mus gi a P’pa tangi. Bika na En meki taki un kon wârti fu teki prati na ini a gudu di a poti klari gi den sma fu En ini a leti.

Kolose 1:12