Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36

Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:15 (HSV)

Maandag, 19 April 2021

Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ps. 37:23-24

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Rom. 8:37 (HSV)

Te MASRA abi prisiri nanga a libi fu wan sma, A e meki a sma dati tnapu tranga. Te sowan sma misi futu a no e fadon, bika MASRA e ori en na en anu.

Psalm 37:23-24

Fu di Yesus lobi wi, wi de moro leki winiman na ini ala sani.

Roma 8:37

Der HERR festigt dem die Schritte, dessen Weg ihm gefällt. Kommt er zu Fall, so stürzt er doch nicht, denn der HERR stützt seine Hand.

Psalm 37,23-24

In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.

Römer 8,37

Maandag, 19 April 2021

Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ps. 37:23-24

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Rom. 8:37 (HSV)

 

Te MASRA abi prisiri nanga a libi fu wan sma, A e meki a sma dati tnapu tranga. Te sowan sma misi futu a no e fadon, bika MASRA e ori en na en anu.

Psalm 37:23-24

Fu di Yesus lobi wi, wi de moro leki winiman na ini ala sani.

Roma 8:37