Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.

1 Korintiërs 7:23

Vrijdag, 21 Februari 2020

God, de HEER, vormde uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren.

Gen. 2:19.20

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Mat. 6:26

MASRA Gado teki kleidoti fu a gron dan A meki ala den meti nanga ala den fowru di e frey na loktu. Dan A tyari den gi a man fu syi fa a ben o kari de. A man gi nen na ala den meti.

Genesis 2:19-20

Luku den fowru di e frey na loktu. Den no e prani, den no e koti, den no e kibri nyanyan ini maksin. Ma toku un P’pa na heimel e gi den nyanyan. Un no warti moro leki den fowru dan?

Mateus 6:26

Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch gab einem jeden seinen Namen.

1. Mose 2,19.20

Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?

Matthäus 6,26

Vrijdag, 21 Februari 2020

God, de HEER, vormde uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren.

Gen. 2:19.20

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Mat. 6:26

 

MASRA Gado teki kleidoti fu a gron dan A meki ala den meti nanga ala den fowru di e frey na loktu. Dan A tyari den gi a man fu syi fa a ben o kari de. A man gi nen na ala den meti.

Genesis 2:19-20

Luku den fowru di e frey na loktu. Den no e prani, den no e koti, den no e kibri nyanyan ini maksin. Ma toku un P’pa na heimel e gi den nyanyan. Un no warti moro leki den fowru dan?

Mateus 6:26