Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36

Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken.

Hebreeën 10:24 (WV)

Dinsdag, 19 Oktober 2021

De HEER wacht op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn.

Jes. 30:18

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Luc. 15:20

 

MASRA e wakti fu sori unu a bun-ati fu En.

Yesaya 30:18

A boy ben de fara ete di en p’pa syi a e kon. Dan a p’pa firi sari gi en. A lon go miti a boy, a brasa en èn a bosi en.

Lukas 15:20

Der HERR harrt darauf, dass er euch gnädig sei.
Jesaja 30,18
Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
Lukas 15,20

Dinsdag, 19 Oktober 2021

De HEER wacht op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn.

Jes. 30:18

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Luc. 15:20

MASRA e wakti fu sori unu a bun-ati fu En.

Yesaya 30:18

A boy ben de fara ete di en p’pa syi a e kon. Dan a p’pa firi sari gi en. A lon go miti a boy, a brasa en èn a bosi en.

Lukas 15:20