Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Jezus Christus zegt: "Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Matteüs 28:20

Woensdag, 24 April 2019

HEER, mijn God: naar U zijn mijn ogen gericht, bij U schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.

Ps. 141:8

Jezus toonde aan hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

Joh. 20:20

MASRA Masra, mi e tan hori mi ay na Yu tapu, no meki mi dede na tapu wan ogri fasi.

Psalm 141:8

Yesus sori den En anu nanga En seibere. Den man di ben e teki leri fu Yesus ben breiti srefsrefi di den si Masra.

Yohanes 20:20

Auf dich, HERR, sehen meine Augen; ich traue auf dich, gib mich nicht in den Tod dahin.

Psalm 141,8

Jesus zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.

Johannes 20,20

Woensdag, 24 April 2019

HEER, mijn God: naar U zijn mijn ogen gericht, bij U schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.

Ps. 141:8

Jezus toonde aan hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

Joh. 20:20

 

MASRA Masra, mi e tan hori mi ay na Yu tapu, no meki mi dede na tapu wan ogri fasi.

Psalm 141:8

Yesus sori den En anu nanga En seibere. Den man di ben e teki leri fu Yesus ben breiti srefsrefi di den si Masra.

Yohanes 20:20