Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8:18

Zaterdag, 16 Februari 2019

Loof de HEER, alle volken, prijs Hem, alle naties.

Ps. 117:1

Er is één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Ef. 4:6

Folku, un alamala, un prèise MASRA, kondre, un alamala, un gi En grani.

Psalm 117:1

Wan Gado nomo de, di de a P’pa fu wi alamala. Na En na a basi fuwi alamala. A e wroko ini wi alamala, èn A de ini wi alamala.

Efese 4:6

Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben.

Hesekiel 36,26

Befreit von der Sünde, seid ihr in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt worden.

Römer 6,18

Zaterdag, 16 Februari 2019

Loof de HEER, alle volken, prijs Hem, alle naties.

Ps. 117:1

Er is één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Ef. 4:6

 

Folku, un alamala, un prèise MASRA, kondre, un alamala, un gi En grani.

Psalm 117:1

Wan Gado nomo de, di de a P’pa fu wi alamala. Na En na a basi fuwi alamala. A e wroko ini wi alamala, èn A de ini wi alamala.

Efese 4:6