Maandag, 19 April 2021

Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ps. 37:23-24

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Rom. 8:37 (HSV)

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt