Dinsdag, 19 Oktober 2021

De HEER wacht op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn.

Jes. 30:18

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Luc. 15:20

 

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt