Woensdag, 19 Juni 2019

Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten.

Ps. 115:13 (HSV)

Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

Gal. 3:26

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt