Vrijdag, 21 Februari 2020

God, de HEER, vormde uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren.

Gen. 2:19.20

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Mat. 6:26

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt