Zondag, 14 Juli 2024

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,

Ps. 24:1

Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.

Ef. 2:19 (WV)

Grontapu nanga alasani di de na en tapu na fu MASRA, den kondre nanga den sma di e libi na ini.

Psalm 24:1

Na so unu no de moro leki doroseysma, noso sma di e tan fu wan syatu pisi ten drape. Ma now makandra nanga ala den sma fu Gado, unu na sma fu a srefi kondre. Unu na sma fu a oso fu Gado.

Efese 2:19

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt