Hij spant het hemelgewelf, Hij alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee. De Grote Beer heeft Hij gemaakt, en Orion, de Plejaden en de sterren van het zuiden.

Job 9:8-9

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt