Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:15 (HSV)

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt