MASRA e wakti fu sori unu a bun-ati fu En.

Yesaya 30:18

A boy ben de fara ete di en p’pa syi a e kon. Dan a p’pa firi sari gi en. A lon go miti a boy, a brasa en èn a bosi en.

Lukas 15:20

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt