Yakob taki: MASRA, mi no warti fu ala den bun di Yu du gi mi. Yu tan sori Yu knekti taki a kan fertrow na Yu tapu.

Genesis 32:10

Yesus taigi Sakeus: Tide Gado ferlusu den sma fu a oso disi, fu di a man disi na wan bakapikin fu Abraham tu.

Lukas 19:9

 

 

RSS Feed

De informatie op deze pagina's is dmv een RSS gedeelt