Maandag, 5 Juni 2023

Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent.

Jes. 38:19

Nu u Christus Jezus als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kol. 2:6–7