Woensdag, 22 Mei 2024

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

Ps. 111:9

Jezus Christus is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

1 Joh. 2:2