Maandag, 27 Januari 2020

Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

Jes. 41:4

Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israƫlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.

Hand. 10:36 (HSV)