Woensdag, 8 April 2020

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

Ps. 51:14

Uw droefheid zal tot blijdschap worden.

Joh. 16:20