Dinsdag, 14 Juli 2020

Er zullen vreugdezangen klinken, zullen bruid en bruidegom van blijdschap zingen, zal te horen zijn: "Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw."

Jer. 33:11

Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is?

Marc. 2:19