Dinsdag, 18 Mei 2021

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.

Ps. 111:4

Toen Jezus met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.

Luc. 24:30-31