Dinsdag, 27 September 2022

Degenen die hun God trouw zijn zullen zich met kracht verzetten.

Dan. 11:32

Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.

Hebr.11:24