Zondag, 26 Juni 2022

U hebt mij doen zien veel ellende en nood – laat mij nu herleven.

Ps. 71:20

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Joh. 14:27