Vrijdag, 22 November 2019

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

Ps. 84:4

Jezus zegt:: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Mat. 18:20