Donderdag, 3 December 2020

Ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.

Deut. 16:17

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft.

2 Kor. 8:12