Woensdag, 18 September 2019

HEERE, in de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.

Ps. 119:14 (HSV)

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.

Mat. 13:52