God is niet ver van ieder van ons. Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.

Hand. 17:27 (WV)