Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Handelingen 5:29