Wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Mat. 16:26