Zoals U is er geen, er bestaat geen andere God dan U.

2 Sam. 7:22