Richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien Hem alleen.
1 Samuel 7:3