Maar Mozes antwoordde het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de heer vandaag voor u de overwinning behaalt.

Exodus 14:13