MASRA Sebaoth sa kibri Yerusalem leki fa wan fowru e frei lontu a nesi fu en. A sa kibri en èn A sa helpi en, A sa luku fu noti no miti en èn A sa ferlusu en.

Yes. 31:5

A fundamenti di Gado poti, steifi. A no man seki. A sani disi skrifi na en tapu: “Masra sabi suma na fu En.”

2 Tim. 2:19